Regulament vânzare abonamente

Regulament privind vânzarea abonamentelor prin chioşcurile de vânzare bilete şi abonamente aparţinând S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU

În magazia de bilete şi abonamente aparţinând S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU, se găsesc următoarele tipuri de titluri de călătorie (bilete şi tichete pentru abonamente), supuse vânzării prin chioşcurile de vânzare ale unităţii:
1) TITLURI DE CǍLǍTORIE NENOMINALE
bilete cu 1 călătorii 2,0 lei

2) TITLURI DE CǍLǍTORIE NOMINALE PE RAZA MUNICIPIULUI BACĂU
abonament săptămânal valabil pentru o liniie de traseu 17,00 lei

abonament lunar valabil pentru o linie de traseu 57,00 lei

abonament lunar valabil pe doua linii de traseu 81,00 lei

abonament lunar pe toate liniile de traseu 114,00 lei

3) TITLURI DE CǍLǍTORIE NOMINALE-TRASEE SUBURBANE

Bacău-Cleja
abonament 7 zile 46,00 lei

abonament 15 zile 80,00 lei

abonament lunar 140,00 lei

Bacău-Letea Veche

abonament lunar 80,00 lei

Bacău-Holt

abonament lunar 80,00 lei

În ceea ce priveşte vânzarea către populaţie a acestor tipuri de abonamente, metodologia este următoarea:
Abonament lunar nenominalizat (de serviciu) – acestea se eliberează la sediul S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. pe bază de factură fiscală firmelor solicitante pe bază de comandă.