Carduri de călătorie pentru pensionari

Începând cu luna septembrie, pensionarii cu domiciliul în municipiul Bacău vor circulă gratuit cu mijloacele de transport în comun pe baza CARDURILOR PERSONALIZATE emise de SC Transport Public SA.

Pentru a intră în posesia cardurilor, pensionarii pentru limita de vârstă, de invaliditate, pensionarii anticipat sau anticipat parţial, precum şi pensionarii de urmaş cu vârstă peste 60 de ani, a căror pensie este egală sau mai mică de 1.206 lei brut se vor prezenţa începând cu 23 august 2017 la Direcţia de Asistenţă Socială Bacău.

Emiterea cardurilor se face pe baza următoarelor documente:

– act de identidate care să ateste domiciliul în municipiul Bacău;

– ultimul cupon de pensie

– fotografie tip paşaport